Over ons

Over ons

De Cliëntenraad zet zich in voor de belangenbehartiging, van de bewoners van Deventer, die onder het wettelijk minimum inkomen vallen

Wij zijn een onafhankelijk adviesorgaan, ingesteld volgens de verordening Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen te Deventer sinds 2005. De Cliëntenraad is zeer divers qua samenstelling. Met recht kan gesteld worden dat de raad een afspiegeling is van de doelgroep die als ervaringsdeskundigen de belangen van de doelgroep behartigen. Wij bereiken met onze hulpverlening een brede groep cliënten.

Advies en pleit bezorging goed sociaal beleid

Tot voor kort had de Cliëntenraad ook tot taak de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op het gemeentelijk beleid en de uitvoering van dat beleid ten aanzien van de Participatiewet en het minimabeleid. Recentelijk is deze taak overgenomen door de Adviesraad Sociaal Domein Deventer (ASDD), waarin ook wij zijn vertegenwoordigd. Daarnaast werken wij intensief samen met andere organisaties die zich richten op werk, inkomen en armoedebestrijding.

Het gaat om uw belangen

Doordat de Cliëntenraad onafhankelijk is, kunnen wij uw belangen het beste behartigen. U bent van maandag tot en met donderdag, zonder doorverwijs op eigen gelegenheid, welkom voor een kop koffie en goed gesprek. Ook kan het zijn dat instanties u adviseren om contact met ons op te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het invullen van formulieren of voor het vinden van de juiste route om uw hulpvraag te ordenen. Maak in dat geval een afspraak zodat wij u optimaal kunnen helpen. Neem ter volledigheid alle formulieren, brieven en persoonlijke gegevens mee die te maken hebben met uw specifieke hulpvraag.

Er zijn geen kosten verbonden aan de hulp die wij u bieden en wij zijn rolstoel toegankelijk!