Tag Archives: Wijzigingen

LCR-Handreiking Participatiewet

De Participatiewet is nog maar een half jaar oud. En toch zijn er al verschillende veranderingen in de wet- en regelgeving doorgevoerd. De informatie die in de handreiking van augustus 2014 stond, was niet meer actueel. En dus heeft de Landelijke Cliëntenraad (LCR) de hele handreiking herzien. Stukken die overbodig waren geworden omdat bijna een jaar geleden nog niet alles bekend was, zijn eruit gelaten. Nieuwe informatie is toegevoegd. De Handreiking Participatiewet is nu beschikbaar (klik).

Aanpassingen van de handreiking participatiewet

In de handreiking is bijvoorbeeld meer informatie te vinden over:

  • de No-riskpolis;
  • doelgroep Quotumwet;
  • herziene aanpak beoordeling doelgroep banenafspraak, en;
  • bijvoorbeeld het boeteregime dat is aangepast.

Dit laatste vooral na een uitspraak van een rechter die de wetgever heeft teruggefloten. De informatie in de Handreiking is van groot belang voor cliëntenraden.

Marcel
1