IOAW / IOAZ

Hieronder volgt een beknopte uitleg over de volgende onderwerpen:

 1. IOAW
 2. IOAZ

 

 Website van het UWV aangaande IOAW/IOW/IOAZ: Klik_hier

 

Scrol naar het onderwerp van uw keuze.

1. Wanneer kom ik in aanmerking voor een IOAW-uitkering?

U kunt in aanmerking komen voor een uitkering op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) als u een oudere werknemer bent en uw uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW) is afgelopen. De IOAW-uitkering is een aanvulling op het (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. Er is een aantal voorwaarden.

Voorwaarden IOAW

U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u onvoldoende inkomen heeft en als u:

 • op of na uw 50ste werkloos bent geworden. U kunt een IOAW-uitkering aanvragen na afloop van uw loongerelateerde WW-uitkering (en eventuele vervolguitkering). U heeft deze uitkering meer dan 3 maanden ontvangen;
 • op of na uw 50ste recht heeft gekregen op een uitkering op grond van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en u dit recht weer verliest omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent bevonden;
 • gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent (minder dan 80%) en op 28 december 2005 een IOAW-uitkering ontving.

IOAW en WIA

Door de komst van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) geldt de IOAW niet meer voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. Die groep mensen ontvangt mogelijk wel een toeslag op grond van de Toeslagenwet. Als u geen recht heeft op deze toeslag blijft u in aanmerking komen voor IOAW, als u aan de voorwaarden voldoet.

Waar aanvragen?

U vraagt een uitkering op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) aan bij het UWV WERKbedrijf (voorheen CWI). Als u getrouwd bent of samenwoont, doet u dit samen met uw partner.

Beslissing IOAW-uitkering

Het UWV WERKbedrijf stuurt uw aanvraag naar de sociale dienst van uw gemeente. De sociale dienst neemt een beslissing over de aanvraag. U krijgt hierover schriftelijk bericht.

Uitbetaling IOAW-uitkering

De uitkering wordt maandelijks uitbetaald. U krijgt de uitkering achteraf.

 

2. Wanneer kom ik in aanmerking voor een IOAZ-uitkering?

U kunt in aanmerking komen voor een uitkering op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ-uitkering) als u gestopt bent met uw werk als zelfstandige.

Voorwaarden IOAZ oudere gewezen zelfstandigen

Om in aanmerking te komen voor een IOAZ-uitkering moet u onvoldoende inkomen hebben om van te leven, gestopt zijn met uw werk als zelfstandige en moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 55 jaar of ouder.
 • U hebt ten minste 10 jaar als zelfstandige gewerkt. Of u hebt 3 jaar als zelfstandige gewerkt en bent daaraan voorafgaand 7 jaar in loondienst geweest.
 • U hebt 1225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf moet u minimaal 875 uur per jaar en uw partner minimaal 525 uur in het bedrijf hebben gewerkt.
 • De inkomsten (dat is de winst) uit uw bedrijf moeten, samen met eventuele andere inkomsten, de laatste 3 jaar minder zijn geweest dan € 20.405 bruto gemiddeld per jaar. Voor de toekomst verwacht u een inkomen van minder dan € 21.178 bruto per jaar. Deze bedragen gelden per 1 januari 2011. De gemeente zal dit onderzoeken. Bij de inkomsten tellen de inkomsten van uw partner ook mee als hij of zij meewerkt in het bedrijf en daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen en IOAZ

De IOAZ geldt in principe niet voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze gewezen zelfstandigen. Zij kunnen in aanmerking komen voor een toeslag op grond van de Toeslagenwet.

U kunt alleen nog recht hebben op een IOAZ-uitkering als u:

 • gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%) bent;
 • op 28 december 2005 al een IOAZ-uitkering ontving;
 • geen recht heeft op een toeslag via de Toeslagenwet omdat u een partner heeft die na 31 december 1971 is geboren;
 • geen kind heeft dat jonger is dan 12 jaar.

Hiernaast bent u minimaal een aantal uren in uw bedrijf werkzaam geweest en mogen de inkomsten van uw bedrijf niet te hoog zijn. Zie hiervoor de voorwaarden van de IOAZ voor oudere gewezen zelfstandigen.

Waar aanvragen?

U vraagt een uitkering op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ-uitkering) aan bij de sociale dienst van uw gemeente.

Tijdstip aanvraag

U vraagt de uitkering aan voordat u stopt met uw bedrijf. Nadat u de uitkering heeft aangevraagd, stopt u binnen anderhalf jaar met uw bedrijf.

Uitbetaling IOAZ-uitkering

De IOAZ-uitkering wordt per maand uitbetaald. U ontvangt de uitkering achteraf.

 

 

 

Download de 'practisch voor niets gids'