Uncategorized

MEDEDELING: gesloten van 24 december tot 6 januari

Vanaf 24 december t/m 6 januari zijn wij gesloten i.v.m. de kerstvakantie. Vanaf 7 januari zijn wij weer geopend.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Marcel

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2018

Per 1 juli 2018 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en Toeslagenwet (TW) aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.

Het minimumloon stijgt van € 1.578,00 naar € 1.594,20 bruto per maand. Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 juli 2018 herzien. Ook wordt de Kinderbijslag (AKW) per 1 juli 2018 aangepast aan de prijsontwikkeling.

Zie voor de aangepaste bedragen de bijlage op de site die hieronder staat vermeld.

Bron: Rijksoverheid ‘Uitkeringsbedragen per 1 juli 2018’

Marcel
1