Wat doen wij

De belangenorganisatie voor bewoners van de gemeente Deventer met een minimum inkomen.

Informatie

De cliëntenraad geeft u informatie op het gebied van; sociale uitkeringen op minima niveau, vragen omtrent werk en inkomen, huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget, schuldhulpverlening, zorg en welzijn, de sociale kaart van Deventer en we geven informatie over diverse vormen van inkomensondersteuning gericht op specifieke doelgroepen zoals kinderen.

Signalering

Als inwoner van Deventer behartigen wij uw belangen qua uitkeringen en aanverwante zaken. Tot voor kort gaven wij zelf advies, nu hebben wij vertegenwoordigers binnen de Adviesraad Sociaal Domein Deventer (ASDD), deze adviseert het college van burgemeester en wethouders én de gemeenteraad en zal zodoende uw stem vertalen naar de uitvoerders. Wij checken bij u of de uitvoering van de regels wel het gewenste resultaat hebben en signaleren zaken die niet goed lopen en spelen dit door naar de ASDD om de uitvoering daarvan te verbeteren. Ook de bejegening van de klanten heeft daarbij onze aandacht.

Verbinden

Om u als bewoner van Deventer, met een minimaal inkomen, hulp te bieden bij uw specifieke vraag, zijn wij geopend van: maandag tot en met donderdag van 10 uur tot 16 uur. Onze helpdesk kan uw vragen met betrekking tot werk en inkomen, belastingzaken, toeslagen en diverse woonzaken beantwoorden en al dan niet doorverwijzen naar specifieke hulpverleners.

Onze laatste berichten

04/05/2017 No Comments

Meer vrijheid Participatiewet?

Meer vrijheid Participatiewet. Minder regels voor bijstandsgerechtigden. Meer ruimte voor gemeenten om te experimenteren binnen de Participatiewet om mensen beter te ondersteunen. Dat kan sinds 1 maart 2017. Ook de gemeente Deventer (in samenwerking met de Cliëntenraad) doet hier aan mee. In de loop van dit jaar (na de zomer) zal er meer informatie volgen. […]

13/07/2015 No Comments

LCR-Handreiking Participatiewet

De Participatiewet is nog maar een half jaar oud. En toch zijn er al verschillende veranderingen in de wet- en regelgeving doorgevoerd. De informatie die in de handreiking van augustus 2014 stond, was niet meer actueel. En dus heeft de Landelijke Cliëntenraad (LCR) de hele handreiking herzien. Stukken die overbodig waren geworden omdat bijna een […]