Wat doen wij

De belangenorganisatie voor bewoners van de gemeente Deventer met een minimum inkomen.

Informatie

De cliëntenraad geeft u informatie op het gebied van; sociale uitkeringen op minima niveau, vragen omtrent werk en inkomen, huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget, schuldhulpverlening, zorg en welzijn, de sociale kaart van Deventer en we geven informatie over diverse vormen van inkomensondersteuning gericht op specifieke doelgroepen zoals kinderen.

Signalering

Als inwoner van Deventer behartigen wij uw belangen qua uitkeringen en aanverwante zaken. Tot voor kort gaven wij zelf advies, nu hebben wij vertegenwoordigers binnen de Adviesraad Sociaal Domein Deventer (ASDD), deze adviseert het college van burgemeester en wethouders én de gemeenteraad en zal zodoende uw stem vertalen naar de uitvoerders. Wij checken bij u of de uitvoering van de regels wel het gewenste resultaat hebben en signaleren zaken die niet goed lopen en spelen dit door naar de ASDD om de uitvoering daarvan te verbeteren. Ook de bejegening van de klanten heeft daarbij onze aandacht.

Verbinden

Om u als bewoner van Deventer, met een minimaal inkomen, hulp te bieden bij uw specifieke vraag, zijn wij geopend van: maandag tot en met donderdag van 10 uur tot 16 uur. Onze helpdesk kan uw vragen met betrekking tot werk en inkomen, belastingzaken, toeslagen en diverse woonzaken beantwoorden en al dan niet doorverwijzen naar specifieke hulpverleners.

Onze laatste berichten

19/12/2018 No Comments

MEDEDELING: gesloten van 24 december tot 6 januari

Vanaf 24 december t/m 6 januari zijn wij gesloten i.v.m. de kerstvakantie. Vanaf 7 januari zijn wij weer geopend. Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

12/09/2018 No Comments

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2018

Per 1 juli 2018 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en […]

04/05/2017 No Comments

Meer vrijheid Participatiewet?

Meer vrijheid Participatiewet. Minder regels voor bijstandsgerechtigden. Meer ruimte voor gemeenten om te experimenteren binnen de Participatiewet om mensen beter te ondersteunen. Dat kan sinds 1 maart 2017. Ook de gemeente Deventer (in samenwerking met de Cliëntenraad) doet hier aan mee. In de loop van dit jaar (na de zomer) zal er meer informatie volgen. […]